fbpx

Avtal och villkor

Fitmibo erbjuder ett medlemskap/abonnemang/tjänst som ger dig tillgång till Fitmibos träningsprogram i din mobiltelefon eller med annan internetuppkopplad utrustning. Genom att registrera dig för en gratis provperiod och/eller betalt medlemskap på Fitmibos hemsida ingår du ett bindande avtal med Fitmibo och accepterar och åtar dig att följa dessa användarvillkor. Du godkänner därigenom även att Fitmibo får behandla dina personuppgifter i enlighet med Fitmibos Integritetspolicy. Genom att du accepterar användarvillkoren godkänner och accepterar du att Fitmibo har rätt att avsluta eller pausa din åtkomst till träningstjänsten, när som helst utan föregående varning ifall du underlåtit att följa dessa användarvillkor i något avseende. Om du inte godkänner villkoren (såsom de definieras nedan) får du inte använda träningstjänsten eller ha tillgång till eller konsumera innehållet som Fitmibo tillhandahåller.

1. Tjänsten/Medlemskap/abonemang 

Fitmibo tillhandahåller ett digital medlemskap, som består av en träningstjänst/träningsprogram. Genom medlemskap får du som medlem tillgång till/rätt att konsumera tillhandahållet matrial från Fitmibo via din mobiltelefon eller via annan internetuppkopplad utrustning. För att kunna nyttja vår tjänst till fullo behöver du använda en internetuppkopplad enhet som är kompatibel med videouppspelning och web browser. Du bör även ha ett Facebookkonto och en mobiltelefon och whatsapp installerat.

Medlemskap i Fitmibo kan förvärvas genom abonnemang (månad, kvartal, halvår, år) och är personligt vilket betyder att det är strikt förbjudet att dela med sig av Fitmibos material. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år eller om du är 13 till 18 år och ha förälders eller annan vårdnadshavares samtycke för att registrera ett abonnemang. Du måste också förse Fitmibo med korrekt information om dig själv vid registreringen av ett konto hos oss, inklusive kontaktinformation till dig, samt en giltig betalningsmetod. Medlem är skyldig att omgående ändra sina personliga uppgifter på Fitmibo.com vid ändring av namn, telefonnummer, email och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Fitmibo.com går till din e-postadress eller mobilnummer.

2. Provperiod

Ditt medlemskap kan i vissa fall inledas med en gratis provperiod (”Provperiod”). Provperioden pågår under sju (7) dagar eller så länge som specificerats vid tidpunkten för din registrering och är avsedd att ge användare en möjlighet att testa på medlemskap.

När du registrerar dig för en Provperiod kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter och i och med det godkänner du samtidigt att du automatiskt övergår till ett valt abonnemang ( månad, kvartal, halvår, år) när tiden för Provperioden löper ut. Fitmibo börja debitera dig för medlemskapet från och med den första dagen efter Prova på-abonnemangets upphörande. Såvida du inte före Provperiodens sista dag avslutar medlemskapet. Avslutar du ditt abonnemang före Provperiodens sista dag, kommer du inte debiteras och ditt abonnemang kommer att avslutas.

Om du erbjuds en gratis Provperiod är det Fitmibos avsikt att erbjuda dig denna Provperiod endast en gång. Därför kan användare som redan utnyttjat ett erbjudande om Provperiod komma att hindras från att nyttja fler Provperioder. Fitmibo avgöra själv vem som har rätt att nyttja ett erbjudande om Provperiod och Fitmibo kan begränsa vem som får sådan rätt i syfte att förhindra missbruk och/eller överträdelse av Villkoren. Fitmibo förbehåller sig rätten att återta eller avsluta en Provperiod om Fitmibo enligt sin egen bedömning anser att en användare saknar behörighet att nyttja Provperioden. Användaren har inte rätt att kombinera erbjudandet om Provperiod med andra erbjudanden.

Om du registrerar dig för ett Prova på-abonnemang, accepterar du att Ångerfristen för det Betalda Abonnemanget på 14 dagar påbörjas den dag du påbörjar Prova på-abonnemanget. Om du inte säger upp det Betalda Abonnemanget före utgången av Prova på-abonnemanget, förlorar du din ångerrätt och godkänner att (Fitmibo) automatiskt får debitera det överenskomna priset varje månad tills du säger upp abonnemanget.

3. Betalning & priser

Abonnemang betalas i förskott månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen beroende på vad du valt fram till dess att abonnemanget avslutas. Vad avser tidpunkten för betalningen kommer du att debiteras för abonnemanget var 30:e, 90:e, 180:e 360:e) dag från det att du tecknar abonnemanget, eller om abonnemanget inletts med en Provperiod från och med dagen efter utgången av en sådan Provperiod, såvida inte abonnemanget avslutats av dig eller Fitmibo före den tidpunkten. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om det inte är möjligt att bekräfta giltigheten av information beträffande exempelvis din valda betalningsmetod och kreditkortsuppgifter.

Fitmibo samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Fitmibo

Priser på Fitmibos webbsida inkluderar moms. Betalning är möjlig via kredit-/bankkortl. Notera att priserna inte inkluderar eventuella datatrafikavgifter som din internetleverantör eller teleoperatör kan kräva enligt ditt avtal med sådan leverantör/operatör. Fitmibo förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till abonnemanget vid utebliven eller sen betalning. Vid försenad betalning är Fitmibo berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter.

Fitmibo kan från tid till annan komma att ändra priset för medlemsavgiften, inklusive återkommande medlemsavgifter, och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur dessa ändringar accepteras. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa abonnemangsperiod dagen efter den dag då prisändringen skedde. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda Fitmibo-tjänsten efter det att prisändringen trätt i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att inte acceptera ändringen genom att säga upp ditt medlemskap på Fitmibo-tjänsten innan prisändringen träder i kraft.

4. Löptid och uppsägning

Tjänsten fortlöper från det att du startat ett konto hos Fitmibo och påbörjat ett abonnemang under en abonnemangsform med månatlig, kvartal, halvårs eller helårs betalning eller startat en gratis provperiod fram till dess att Tjänsten avslutas av dig eller Fitmibo. Det innebär att Fitmibo har rätt att debitera dig för nästkommande månader i enlighet med Villkoren och den gällande abonnemangsformen via den av dig valda betalningsmetoden när du tecknande Tjänsten, eller som du i övrigt meddelat, såvida du inte säger upp abonnemanget.

För att avsluta abonnemanget måste du  säga upp Tjänsten senast två dagar innan en ny månads, kvartal, halvår eller helårs period påbörjas, annars löper prenumerationen vidare och du debiteras för ytterligare en månad, kvartal, halvår eller helårs period innan den avslutas.

Säg upp ditt medlemskap via mitt medlemskap på Fitmibo.com. Har du sagt upp ditt medlemskap börjar uppsägningen gälla dagen efter den sista dagen i innevarande abonnemangs period. Om du avbryter din betalning eller säger upp ditt medlemskap efter att Ångerfristen upphört (i förekommande fall), eller före utgången av innevarande medlemskapsperiod, kommer vi inte att återbetala några medlemsavgifter som redan betalats till oss.

För att säga upp Tjänsten, gå till Fitmibos hemsida och logga in. Gå till sidan ”Mitt medlemskap” och välj fliken medlemskap, där hittar du cancel, fyll gärna i formuläret och skicka iväg, tryck sedan på avsluta medlemskap längst ner på sidan. Du kontakta oss via mail vid frågor.

5. Ångerrätt & Reklamation

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller från dagen när du tecknade dig för ett medlemskap. Men om du börjar på ett eller annat sätt nyttjar medlemskapet, accepterar du därigenom att ångerrätten förverkas. Oaktat detta har du förstås fortfarande möjlighet att avsluta medlemskapet. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som du kan använda om du önskar. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss via email på fitmibo@hotmail.com. I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62). Vid reklamation vänligen kontakta oss via email fitmibo@hotmail.com. När vi behandlar eventuella återbetalningar, återbetalar vi belopp med hjälp av den metod du använde för betalning.

6. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Fitmibo. Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Läs mer om detta i vår integritetspolicy HÄR.

7. Hälsotillstånd

Alla Fitmibos aktiviteter är på egen risk och medlemmar ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Fitmibos aktiviteter. 

8. Mer info

Som del av tillhandahållandet av Tjänsten kommer Fitmibo att kontakta dig via, telefon, SMS, MMS och e-post i syfte att kommunicera kring funktioner (inklusive påminnelse om att ditt betalkort löper ut) eller innehållet i Tjänsten.

Fitmibo ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnätet eller hos din internetleverantör.

Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Fitmibo ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. För det fall det uppstår brister eller avbrott i Tjänsten ska Fitminbo ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Fitmibo har också rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga ned Tjänsten i syfte att genomföra exempelvis uppdateringar, uppgraderingar och service.

Fitmibo kan ensamt besluta om att göra ändringar i Villkoren. Om det görs materiella ändringar i Villkoren med en negativ påverkan för dig kommer detta att kommuniceras antingen genom ett e-postmeddelande, SMS senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. I vissa fall kommer vi fråga efter ditt uttryckliga medgivande och i vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg och då kommer din fortsatta användning av Tjänsten räknas som ditt medgivande. Det är därför viktigt att du läser alla meddelanden från oss noggrant. Om du vid något tillfälle önskar upphöra med användandet av Tjänsten på grund av sådana uppdateringar eller ändringar i Villkoren, kan du avsluta Tjänsten.

9. Avtalspart

Tjänsten erbjuds och tillhandahålls under dessa villkor av Fitmibo, ett registrerat i Sverige med organisationsnummer 890409-6248 med bolagsadress stapelgatan 2, 652 16 Karlstad Sverige. För att kontakta oss eller ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till fitmibo@hotmail.com

Välkommen tillbaka Snygging!